Denna webbplats vänder sig till läkare

Akut kardiologi

Akut kardiologi

Datum: 3 -7 april 2017      

Plats: Uppsala universitet    

Målgrupp: ST-läkare som befinner sig i första halvan av sitt block inom internmedicin eller kardiologi. I mån av plats erbjuds AT-läkare i slutet av sin utbildning möjlighet att delta.

Fullständiga kursprogram publiceras kontinuerligt fr o m oktober 2016 . Anmälan kan göras fram till ca två veckor före respektive kursstart. Anmälan görs via www.uppdragsutbildning.uu.se