Akut myeloisk leukemi och allogen stamcellstransplantation

Onsdagsmöte Göteborgs läkaresällskap.

  • Tid: 1 februari kl 18.00.
  • Plats: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg samt Zoom.

Föredragshållare: Lovisa Vennström och Mikael Lisak.

Aktuell Zoom-länk till mötet mailas ut den 23 januari.
Samkväm-middag, huvudrätt, efterrätt, öl/vin/vatten/kaffe 250 kr, betalas med kort på plats.

Om Du vill vara med på det fysiska mötet och säkra en plats till middagen föranmäl dig gärna till