Denna webbplats vänder sig till läkare

Akuta neurologiska symtom och sjukdomar

Akuta neurologiska symtom och sjukdomar, Uppsala universitet. 

Målgrupp: ST-läkare inom neurologi under det första och andra utbildningsåret samt ST-läkare inom internmedicin och akutsjukvård som är intresserade av att vidareutbilda sig inom det akutneurologiska området. Utbildningen riktar sig även till AT-läkare i det senare stadiet av tjänstgöringen. 

Fullständiga kursprogram publiceras kontinuerligt fr o m mars/april 2016 . Anmälan kan göras fram till ca två veckor före respektive kursstart. Anmälan görs via www.uppdragsutbildning.uu.se