Denna webbplats vänder sig till läkare

Akutkirurgiska dagarna 2016

Akutkirurgiska dagarna 2016, 15–16 mars, Birkeaulan, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

Det andra nationella mötet kommer bl a att belysa aspekter på diagnostik, behandling, utveckling, utbildning, kompetens och organisation

Kursledare: Folke Hammarqvist, Gabriel Sandblom, Lovisa Strömmer och Jonas Leo

För ytterligare information, kontakta e-post: ingela.andersson@karolinska.se

Sista anmälningsdag är den 11 december