Denna webbplats vänder sig till läkare

Akutneurologiskt symposium – Akut neurologi i Sverige In Real Life 7

Akutneurologiskt symposium – Akut neurologi i Sverige In Real Life 7.

Datum: 6-7 februari 2020.

Plats: Sune Bergströms aula, Karolinska universitetssjukhuset Solna.

Arrangör: Föreningen akut neurologi i Sverige.

Målgrupp: läkare och sjuksköterskor i verksamheter som handlägger patienter med akut neurologisk sjukdom.

Anmälan: via hemsidan www.akutneurologi.org.

Ur programmet: Multidisciplinära sessioner kring CNS-vaskulit, komplicerad encefalopati och status epilepticus på IVA/NIVA, samt svåra trombektomibeslut. Föredrag kring transplantationsneurologi, konfusion, evidensbasering av initial strokemisstanke via 112, uppdaterat nationellt beslutsstöd för reperfusions-behandling vid stroke.

Deltagaravgift för program och måltider inkl konferensmiddag: 2 200 kr vid anmälan före 2019-12-31, därefter 2 700 kr.

Kursintyg utfärdas för ST-läkare.

Kontaktperson: Michael Mazya, 0709-720277, michael.mazya@sll.se .