Denna webbplats vänder sig till läkare

Alkoholen och riskpanoramat

Prevention – State of the art 2016: Alkoholen och riskpanoramat

Datum: Måndagen den 28 november

Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra kyrkogata 10, Stockholm

Alkoholen påverkar alla celler och organ och är en av de främsta orsakerna till för tidig sjukdom och död worldwide. Det är samtidigt den levnadsvana vi talar minst om i vården.

Alla professioner är hjärtligt välkomna till en heldag om alkohol på Svenska Läkaresällskapet den 28 november 2016.

Kommitten för prevention bjuder på ett heldagsprogram om alkohol. De senaste forskningsrönen samt kliniska aspekter på riskerna med alkohol presenteras, belyst ur olika synvinklar.
 Moderator: Åsa Wetterqvist. Information om arrangemanget: 
Karin Hyland och Lars Jerden. Alla professioner är hjärtligt välkomna.

Uppdaterat progrem och anmälan via länken.