Denna webbplats vänder sig till läkare

Allergen immunterapi

Onsdagsmöte Göteborgs Läkaresällskap

  • Tid och plats: 29 september kl 18.00 (Zoom-möte).

Program:
Allergen immunterapi-hundraåringen i sina bästa år – Teet Pullerits, överläkare, allergisektionen, SU/Sahlgrenska.
Studier från Göteborg inom allergen immunterapi – Monica Arvidsson, överläkare, allergisektionen, SU/Sahlgrenska.

Aktuell Zoom-länk till mötet kommer att mailas ut den 27 september.