Denna webbplats vänder sig till läkare

Arbetsmiljö och stressrelaterad ohälsa

Arbetsmiljö och stressrelaterad ohälsa, frukostseminarium fredagen den 29 augusti med socialförsäkringsministern och ledande forskare för att diskutera den alarmerande ökningen av sjukskrivning för stressrelaterad ohälsa i Sverige, kl 09.00–10.30 (frukost serveras från kl 08.00), Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Medverkande: Ulf Kristersson, Marie Åsberg, Töres Theorell och Mats Lekander

Anmälan görs per e-post: annie.melin@sls.se

Platserna är begränsade. Mötet är kostnadsfritt men anmälan är bindande