Denna webbplats vänder sig till läkare

Ärftlig bröstcancerpanel vid omhändertagandet av patienter med bröstcancer – erfarenheter från »snabbspåret«

Lunchseminarium om precisionsmedicin i sjukvården

Dag och tid: 21 oktober, kl 12.00–12.45

Niklas Loman, överläkare och docent VO hematologi, onkologi och strålningsfysik, Skånes universitetssjukhus

Moderator: Maria Johansson Soller, Karolinska universitetssjukhuset

Mer info och anmälan: https://genomicmedicine.se/kalendarium/lunchseminarium-arftlig-brostcancer/