Denna webbplats vänder sig till läkare

Årligt möte i Svenska läkarföreningen för habiliteringsmedicin och Nätverket för habiliteringsintresserade läkare

Årligt möte i Svenska läkarföreningen för habiliteringsmedicin (SLOHM) och Nätverket för habiliteringsintresserade läkare 

Tid: 27–28 januari 2021, eftermiddagen

Form: Digitalt

Program: Neuromuskulära sjukdomar, Hälsosamma levnadsvanor kontra delaktighet, Nationellt center för dövblindfrågor samt årsmöte

Information och anmälan: malin.nystrand@vgregion.se  www.slohm.org