Årligt möte i Svenska läkarföreningen för habiliteringsmedicin

Årligt möte i Svenska läkarföreningen för habiliteringsmedicin (SLOHM) och Nätverket för habiliteringsintresserade läkare. 

Tid: 23–25 januari 2019. 

Plats: Mössebergs kurort, Falköping. 

Ur programmet: »Munhälsa vid funktionsnedsättning« och »Forskning kring intellektuell funktionsnedsättning i Norge«.

Information: malin.nystrand@vgregion.se och www.slohm.org.

Anmälan: tomas.borsbo@ds.se senast 23 december