Årsmöte för Capio S:t Göran, sektion av Stockholms läkarförening

Tid: Tisdagen den 8 december 2020 kl. 16.45.

Lokal: ”Kungsholmen” Medicinkliniken 2tr. på S:t Görans sjukhus.

Årets verksamhetsberättelse kommer att presenteras, och Håkan Leif från kansliet på Stockholms läkarförening kommer att hålla en digital presentation kring anställningsskydd.

Vi bjuder på lättare förtäring och dryck. Anmäl därför deltagande senast den 30 november till:
gustaf.ahremark@capiostgoran.se