Denna webbplats vänder sig till läkare

Årsmöte för Capio S:t Göran, sektion av Stockholms läkarförening

Datum: Tisdag den 7 december 2021 kl 16.45.

Var: Lokal »Kungsholmen« Medicinkliniken 2 tr. på S:t Görans sjukhus. Alternativt digital närvaro via »Teams«.

Programpunkter: 

  • Föreläsning om övertid med Håkan Leif, jurist och ombudsman i Stockholms Läkarförening.
  • Årsmöte inklusive verksamhetsberättelse.
  • Forum, öppen frågestund och diskussion kring lokalfackliga frågor.

Anmälan: Anmäl deltagande senast den 30 november till gustaf.ahremark@capiostgoran.se och uppge om närvaro planeras på plats eller digitalt via Teams.