Denna webbplats vänder sig till läkare

Årsmöte för Capio S:t Göran, sektion av Stockholms läkarförening

Årsmöte för Capio S:t Göran, sektion av Stockholms läkarförening.

Datum: Tisdagen den 20 november 2018, kl. 17.00.

Plats: I lokal »Kungsholmen«, Medicinkliniken 2tr. på S.t Görans sjukhus.

Det blir en presentation från enkäten »Läkarnas arbetsmiljö« och »Hur gick vår lokala lönerevision?«

Vi bjuder på lättare förtäring. Anmälan behöver dock göras senast den 13 november till patrik.winberg@capiostgoran.se.