Denna webbplats vänder sig till läkare

Årsmöte för Capio S:t Göran

Årsmöte för Capio S:t Göran, sektion av Stockholms läkarförening den 19 december 2016 kl. 17.00 i hörsalen på S.t Görans sjukhus. Vi bjuder på lättare förtäring, Håkan Leif, från Stockholms läkarförening informerar om »Framtida schemaläggning«.