Denna webbplats vänder sig till läkare

Årsmöte för Karolinska universitetssjukhuset, sektion av Stockholms läkarförening

Tid: Tisdagen den 8 december 2020 kl. 18.00

Form: Digitalt

Agenda: verksamhetsberättelse för år 2020, val av styrelse, medlemsinformation

Anmälan för att delta i mötet  till kristina.ullskog@sll.se senast 1/12