Denna webbplats vänder sig till läkare

Årsmöte för Stockholms Sjukhusläkarförening

Stockholms Sjukhusläkarförening har årsmöte tisdagen den 2 februari 2016, kl 18.00 i Klubbvåningen, Läkarförbundet, Villagatan 5. Mötet startar med buffé kl 18.00.

Mötets föregås av ett föredrag av professor Carl-Gustaf Elinder, avdelningschef, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Stockholm: »Erfarenheter från varför och hur man kan bedriva forskning miljö-hälsa & prevention« 

Förslag till stadgeändringar på årsmötet: Ändring av räkenskapsår till kalenderår; Namnändring till »Sjukhusläkarna i Stockholm«. Övrig dagordning samt handlingar: Verksamhetsberättelse; Årsbokslut och revisionsberättelse

Tillställes medlemmarna enligt stadgar senast 10 dagar före årsmötet. O s a 29 januari 2016, till gunnar.soderqvist@karolinska.se

Styrelsen