Denna webbplats vänder sig till läkare

Årsmöte för Svenska läkaresällskapets sektion för medicinens historia

Årsmöte för Svenska läkaresällskapets sektion för medicinens historia.

Tid: Lördagen den 3 maj 2018, kl. 18.00

Plats: Svenska läkaresällskapets hus, Klara östra kyrkogata 10, Stockholm.

Efter årsmötet föredrag över ämnet: Den ofärdiga välfärden förr och nu. Återblick – nutids- och framtidsperspektiv med anledning av makarna Inghes bok »Den ofärdiga välfärden« från 1967. Föredragshållare: professor Hans Swärd och med dr Jan Halldin.