Denna webbplats vänder sig till läkare

Årsmöte – Friends of Hospice Ethiopia.se

Inbjudan till informations samt årsmöte för Friends of Hospice Ethiopia.

Ett samarbete mellan palliativvården i Sverige och Etiopiens enda professionella hospiceverksamhet, i Addis Ababa.

Tid: Torsdag den 28 april kl 18.00

Lokal: SARA-salen invid Vårfrukyrkan i Fruängen, Brännkyrka Församling.

(Vägbeskrivning: T-bana till Fruängen. Från entre sväng till vänster, gång fram under bro, därefter ses Vårfrukyrkan snett fram till höger. SARA-salen i församlingslokal till vänster efter biblioteket.)

På programmet: Bakgrund om Etiopien; Om hälso- och sjukvård i Etiopien; Hur ser sjukdomspanoramat ut?; Tillgång till sjukvård, läkemedel?; Religionens betydelse;

SIDA:s insatser & Frivillig organisationer

Presentation av Friends of Hospice Ethiopia, www.friendsofhospiceethiopia.se.

Mötet avslutas med årsmöte. (Årsberättelse, revisionshandlingar skickas ut till styrelsen inför mötet)

Tacksam anmälan om deltagande inför kaffe mm till självkostnads pris.

+46 72 3111603. Ytterligare information: Barbro Norrström Mittag-Leffler, ordf, barbro.norrstrom@gmail.com