Årsmöte – Göteborgs läkarförening

Medlemmar i Göteborgs läkarförening välkomnas till ordinarie föreningsmöte (årsmöte).

Tid: Torsdag 22 februari, kl. 17.30

Plats: SU/Mölndals sjukhus, R-aulan, Göteborgsvägen 31

Lättare förtäring serveras från kl. 17. Välkomna!

Mötesdagordning och stämmohandlingar anslås på www.slf.se/goteborg