Denna webbplats vänder sig till läkare

Årsmöte i Karolinska universitetssjukhusets läkarförening

Karolinska universitetssjukhusets läkarförening (sektion av Stockholms läkarförening) har årsmöte.

Datum: Torsdagen den 6 december kl. 18.00. Lättare förtäring serveras från kl. 17.

Plats: Sveriges läkarförbund, Villagatan 5, Stockholm.

Föredrag: »Hur skapa tillit i den nya verksamhetsmodellen på Karolinska universitetssjukhuset?«. Håkan Sörman, Ordförande Karolinska universitetssjukhuset.

Anmälan senast 25 november til kristina.ullskog@slf.se.