Denna webbplats vänder sig till läkare

Årsmöte i Karolinska universitetssjukhusets läkarförening

Karolinska universitetssjukhusets läkarförening – sektion av Stockholms läkarförening håller årsmöte.

Tid: Tisdagen den 5 december, kl 18.00. Lättare förtäring serveras från kl 17:00.

Plats: Sveriges läkarförbund, Villagatan 5 i Stockholm.

Föredrag: »Vad gör NKS med sjukvården?« Annika Tibell, biträdande sjukhusdirektör, Karolinska universitetssjukhuset.

Anmälan om deltagande: senast den 1 december till noora.garcia@slf.se, märk anmälan »Karolinska«