Denna webbplats vänder sig till läkare

Årsmöte i Malmö läkareförening

Härmed kallas medlemmarna i Malmö läkareförening till årsmöte.

Tid: Onsdagen den 18 april 2018 kl. 17.30

Plats: Kvinnoklinikens aula, Jan Waldenströms gata 47, plan 3, Skånes universitetssjukhus Malmö.

Mer information: www.slf.se/malmo