Denna webbplats vänder sig till läkare

Årsmöte i Örebro läkaresällskap

Örebro läkaresällskap: Årsmöte och biofilm.
Datum: Tisdagen den 22 januari kl 18.
Plats: Bio Roxy, Örebro.
Anmälan och information om dagordning via länken.
Mer information: Ordförande Jonas Ludvigsson: jonasludvigsson@yahoo.com.