Denna webbplats vänder sig till läkare

Årsmöte i Östra Skånes läkarförening

Östra Skånes läkarförening bjuder till årsmöte den 30 januari 2019.

Gästtalare: Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden Gilbert Tribo

Henrik Widegren kåserar kring läkarfrågor.

Plats: Siriushuset, Stora Norregatan 20, Ystad.

Tid: Mingel 18.00–18.30, Årsmöte: 18.30.

Vi bjuder på förtäring. Samåkning mellan Kristianstad och Ystad kan ombesörjas via Östra Skånes läkarförenings kansli. Anmälan till: mare.johansson@skane.se senast den 18 januari.