Denna webbplats vänder sig till läkare

Årsmöte: Svenska Läkarföreningen för Omsorgs – och Habiliteringsmedicin

Svenska Läkarföreningen för Omsorgs- och Habiliteringsmedicin (SLOHM) och Nätverket för Habiliteringsintresserade läkare, årilgt möte 25-27 januari 2017, Mössebergs kurort, Falköping. 

Program: Epilepsi vid utvecklingsstörning,  Elinor Ben Menachem; Arbetet inom området sällsynta diagnoser, Veronica Wingsetdt de Flon; Levnadsvanor och hälsa hos personer med intellektuell funktionsnedsättning, Eva Flygare Wallén; Nyheter från försäkringskassan, Carl Höckerfeldt; Syndromlära och klinisk genetik, Britt-Marie Anderlid; Sörmlandsmodellen-läkarförsörjning inom habilitering, Angelica Gustafsson; MMCUP uppdatering, Ulrica Jonsson.

Mer information om SLOHMs årsmöte och anmälan: sten.bjorkman@ltblekinge.se

Se också hemsidan: www.SLOHM.org