Årsmöte i Västra Götalands läkareförening

Sektion SU

Tid: Torsdagen den 23 januari kl. 16.30.

Plats: Mölndals Sjukhus, lokalen Rosmarinen.

Mer information kommer att finnas i kallelsen som skickas via e-post och
hemsidan.

Glöm inte uppdatera din e-postadress i medlemsregister!