Denna webbplats vänder sig till läkare

Årsmöte Karolinska läkarförening

Karolinska universitetssjukhusets läkarförening, sektion av Stockholms läkarförening
håller årsmöte tisdagen den 6 december kl. 18.00  i Sveriges läkarförbunds lokaler på
Villagatan 5, Stockholm.
Från 17.30 serveras lättare förtäring. Anmälan om deltagande görs per e-post senast
den 29 november till: noora.garcia@slf.se Märk inbjudan: Karolinska.