Denna webbplats vänder sig till läkare

Årsmöte för Karolinska universitetssjukhusets läkarförening

Årsmöte för Karolinska universitetssjukhusets läkarförening, sektion av Stockholms läkarförening

  • Tid: Tisdag den 7 december 2021 kl 18.00. Smörgås serveras till anmälda från kl 17.30.
  • Plats: Läkarförbundets klubbvåning, Villagatan 5 (förutsatt att covidläget möjliggör fysisk sammankomst, annars digitalt).

Agenda: Verksamhetsberättelse för år 2021, val av styrelse.

Anmälan senast 30/11 till kristina.ullskog@sll.se.