Denna webbplats vänder sig till läkare

Årsmöte – Medicinhistoriska föreningen, Göteborg

Årsmötesförhandlingar i Medicinhistoriska föreningen, Göteborg.

Datum: Tisdagen den 26 februari kl 18.30

Lokal: Caroline Wijks sjuksköterskehem, Vasa Kyrkogata 5, Göteborg.

»Olle Hansson och läkemedelsskandalerna på 1970- och 80-talen« – Professor Ola Hjalmarson.

Anmälan till eftersitsen till Birgitta Patriksson senast söndagen den 24 februari, Rävekärrsgatan 163, Mölndal, Tel: 031-87 10 34, mobil 0707-50 73 22.