Denna webbplats vänder sig till läkare

Årsmöte – Medicinhistoriska föreningen , Göteborg

Medicinhistoriska föreningen – Årsmötesförhandlingar
:

»Rehabiliteringens utveckling – från invalid till delaktig« – Professor Gunnar Grimby.

Datum: Tisdagen den 14 mars kl 18.30

Lokal: Caroline Wijks sjuksköterskehem, Vasa Kyrkogata 5.

Anmälan till eftersitsen till Birgitta Patriksson senast söndagen den 12 mars, tel: 031-871034, mobil: 0707-50 73 22, e-post medhistbp@gmail.com