Denna webbplats vänder sig till läkare

Årsmöte och föredrag – Uppsala medicinhistoriska förening

Uppsala medicinhistoriska förening:

Dag: Onsdag den 5 april, klockan 18.30

Lokal: Medicinhistoriska museet, Eva Lagerwalls väg 8, Uppsala

Årsmöte och föredrag: Lars Roberg – en övergångsgestalt mellan stormaktstid och frihetstid

Föredragshållare: Eva Nyström

Arrangör: Uppsala Medicinhistoriska Förening, www.medicinhistoriskamuseet.uu.se/foreningen/