Årsmöte Sjukhusläkarna i Stockholm

Tid: 28 januari kl 19.00. 

Plats: webbmöte Zoom.

O s a senast den 18 januari till gunnar.soderqvist@outlook.com

Handlingar: Kallelse skickas till medlemmarna senast 14 dagar före årsmötet.

Dagordning, verksamhetsberättelse, årsbokslut och revisionsberättelse tillställes medlemmarna enligt stadgar senast 10 dagar före årsmötet.

Anmälda tillställes en länk till Zoom-mötet.