Denna webbplats vänder sig till läkare

Årsmöte – SLOHM och Nätverket för habiliteringsintresserade läkare

Svenska Läkarföreningen för omsorgs- och habiliteringsmedicin (SLOHM) och Nätverket för habiliteringsintresserade läkare, har årligt möte.

Datum: 24-26 januari 2018.

Plats: Mössebergs kurort, Falköping.

Program:

Patienter med kognitiva svårigheter i vårdsituationer: vad vet vi utifrån forskning och hur kan vi bättre tillgodose allas rätt att förstå och uttrycka sig. Gunilla Tunberg Fil dr, leg logoped.

Hälsa, vård och läkemedelsförbrukning hos äldre med utvecklingsstörning: resultat från bl.a. nationella registerstudier.  Gerd Ahlström, Professor Lunds universitet.

Praktiska problem med enteral läkemedelsadministrering (hur kommer pillret i slangen),  Matts Balgård, Klinikapotekare.

Aktuellt från Försäkringskassan, Carl Höckerfeldt, nationell försäkringsmedicinsk koorodinator.

Om rättsläget kring patienter med svår utvecklingsstörning ,  Sven-Olof Edvinsson. Ledamot av statens medicinsketiska råd.

Mer information: sten.bjorkman@ltblekinge.se och hemsidan www.SLOHM.org

Anmälan (senast 2017-12-23) till: tomas.borsbo@ds.se