Denna webbplats vänder sig till läkare

Årsmöte Svensk flyg- och marinmedicinsk förening

Tid: 8 maj kl 18.30.

Plats: Klubbrummet Svenska läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.

Motioner kan sändas till sekr senast den 24 april.

Anmälan om deltagande sänds till sekr@sanma.se senast den 1 maj.

Medlemskap kan lösas på plats.