Denna webbplats vänder sig till läkare

Årsmöte Svensk flyg- och marinmedicinsk förening

Svensk flyg- och marinmedicinsk förening (SANMA) kallar till digitalt årsmöte.

Tid och plats: 24 maj kl 18.30. Som alla känner till är vi fortfarande i pandemin varför årsmötet sker digitalt med Teams.

Eftersom det inte blev något årsmöte alls i fjol så förlängdes mandaten för styrelsen ett år.

Motioner kan sändas till sekr senast den 26 april. Om du saknar länk maila  sekr@sanma.se

Mer information finns på sanma.se