Denna webbplats vänder sig till läkare

Årsmöte – Svenska läkarföreningen för habiliteringsmedicin

Årligt möte i Svenska läkarföreningen för habiliteringsmedicin (SLOHM) och Nätverket för habiliteringsintresserade läkare

Tid: 29-31 januari 2020.

Plats: Mössebergs kurort, Falköping.

Ur programmet: ”Spasticitet”, ”Forskning kring Prader Willi och demens vid Downs syndrom” samt Arbetsförmedlingens uppdrag kring personer med intellektuella svårigheter

Information: malin.nystrand@vgregion.se och www.slohm.org.

Anmälan: tomas.borsbo@ds.se.