Denna webbplats vänder sig till läkare

Årsmöte – Swedish aero-nautical medical association

Swedish aero-nautical medical association (SANMA) har årsmöte.

Tid: Måndagen den 15 maj, kl 18.00.

Plats: Omgivningsfysiologi, KTH Skolan för Teknik och Hälsa, Berzelius väg 13, 171 65 Solna, dvs belägen på Karolinska institutets område.

Kvällen inleds med visning av faciliteterna samt lite förtäring. Ev motioner och anmälan om deltagande kan sändas till sekr@sanma.se senast den 7 maj 2017.

 

Anmäl gärna om du kommer så vi kan beräkna skaffningen. Medlemskap kan lösas på plats.