Denna webbplats vänder sig till läkare

Årsmöte – Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet

Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet – årsmöte, föreläsning, mingel.

Tid: Måndagden den 23 april.

Plats: Föreläsningssalen, Nya strålhuset, Klinikgatan 5, Skånes universitetssjukhus, Lund.

Kl 18.00 Årsmöte

Kl 18.30 Föreläsning. Berndt Ehinger: Lasarettet i Lund 250 är. Föreläsningen är öppen för allmänheten.

Kl 19.30 Mingel på Livets museum för medlemmar i SMHS som före den 13 april har betalt 100 kr till pg 631540-2. På talongen ska stå: 180423 och textat namn.