Denna webbplats vänder sig till läkare

Årsmöte Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet

Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet kallar medlemmarna till årsmöte.

  • Tid: 28 mars kl 18.00.
  • Plats: Lokal meddelas per e-post efter den 15/3.
  • Program:
  1. Årsmötesförhandlingar enligt utsänd kallelse
  2. Föredrag: En resa genom farmakopén med kulturapoteket Svanen i Lund. Stefan Leander, Eva Björn och Margareta Nordh.
  3. Mingel på Livets museum för medlemmar som betalat 100 kronor till pg 631540-2 före den 20/3. Namn i meddelanderutan. Obligatorisk anmälan.

För SMHS genom Birgitta Castor, föreläsningsansvarig.