Denna webbplats vänder sig till läkare

Årsmöte – Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet

Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet har årsmöte.

Datum: måndagen den 24 april.

Plats: Universitetssjukhusets aula, Blocket Lund.

Program: Kl 18.00 Årsmöte för medlemmar. Kl 18.30 öppet möte. Föreläsning: Från Hippokrates till Macchiarini.

Efter föredraget mingel för medlemmar i SMHS på Livets museum.

Obligatorisk anmälan genom insättning av 100 kr till pg 631540-2