Denna webbplats vänder sig till läkare

Årsmöte Väst-SÄL

Torsdagen den 9 februari

Årsmötesförhandlingar kl 11:30.
Föredrag kl 12:00: Gudrun Nyberg »Hundra år i Göteborg: Små industrier.«
Lunch kl 13:00
Kostnad: Årsmöte+föredrag+lunch 300 kronor
(Årsmöte ingen avgift, Årsmöte + föredrag 150 kronor)
Lokal: Örgryte församlingshem, Herrgårdsgatan 2
Bindande anmälan snarast, senast den 30:e januari, till Malin Lindh via e-post: malin.lindh01@gmail.com
eller telefon: 073-8015175. Betalning kan ske via Väst-SÄLs plusgiro 499486-9 eller swish 1232459113.
Om svårighet med betalningsförfarandet kan man på plats betala med swish, helst inte kontant betalning, som dock i nödfall kan ske med jämna pengar. Meddela vid anmälan eventuell matallergi.

OBS! Anmälan måste ske innan betalning. Om betalning sker via plusgiro eller swish ska avgiften betalas in senast 3 dagar före mötet.
Namn och vad betalningen gäller måste tydligt framgå. Passa på att betala årsavgiften för 2023, 150 kronor.
Olle Wiklund, sekreterare, Väst-SÄL