Denna webbplats vänder sig till läkare

Att få bli mött som den man är– om existentiella frågor och helhetssyn i vården

  • Tid: Torsdag 27 juni kl 10.00–10.45
  • Plats: Almedalen, Visby. Newman/Bildascenen, katolska kyrkans trädgård
WHO pekar på att existentiella frågor måste ta sin plats i vården för att stärka hälsa och välbefinnande. Det gäller såväl patient- som personalgrupper. Samtal och egen reflektion är verktyg för detta, liksom att kunna berätta sitt liv. Finns det plats för hela människan i vården?
Medverkande:
Anna-Karin Jeppsson, samtalsledare, utvecklingsledare Region Jönköpings län
Susanna Althini, allmänläkare, sakkunnig i primärvårdsledningen Region Gotland
Valle Erling, ordförande Svensk Förening för Narrativ Medicin, Narrativ medicin, specialistläkare Sahlgrenska universitetssjukhuset
Kerstin Torkelsson Enlund, direktor, Betaniastiftelsen
Moderator: Kattis Ahlström, journalist, programledare
Arr: Betaniastiftelsen, Studieförbundet Bilda