Denna webbplats vänder sig till läkare

Att förstå psykos och schizofreni

Att förstå psykos och schizofreni, höstmöte fredagen den 23 oktober, kl 09.30–16.30, Andreaskyrkan, Högbergsgatan 31, Stockholm, arrangerat av Internationella sällskapet för psykologiska och sociala insatser vid psykos, ISPS

En rapport från brittiska psykologförbundet presenteras av Peter Kinderman, Liverpool University. Kommentarer från Psykologförbundet, andra fackliga, yrkes- och brukarorganisationer

Deltagaravgiften är 700 kr för medlem, 350 kr för icke yrkesverksam samt 900 kr för icke medlem

För mer information, se http://isps.org/images/Blänkare_höstmötet_2015_4.pdf