Denna webbplats vänder sig till läkare

Att hitta nålen i höstacken – infektioner i primärvård

  • Tid: 11 maj kl 18.00.
  • Plats: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Enbart fysiskt möte med efterföljande måltid.

Arrangör: Göteborgs läkaresällskap.

Medverkande: Ronny Gunnarsson, Pär-Daniel Sundvall och Stefan Malmberg, allmänmedicin, avd för samhällsmedicin och folkhälsa, institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet; Centre for Antibiotic Resistance Research (CARe) Göteborgs universitet; FoUUI primärvård, Västra Götalandsregionen; Hälsobrunnens vårdcentral, Ulricehamn

Anmäl till info@goteborgslakaresallskap.se.