Denna webbplats vänder sig till läkare

Att mäta läkemedelsbehandling – hur och för vem?

  • Tid: 4 maj kl 18.00.
  • Plats: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg samt Zoom. 

Arrangör: Göteborgs läkaresällskap.

Program: Kvalitetsindikatorer för läkemedelsbehandling: Mäter de kvalitet? – Susanna Wallerstedt, professor/överläkare i klinisk farmakologi, Sahlgrenska akademin/Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Läkemedelsgenomgångar: Vad speglar åtgärdskoden? – Naldy Parodi López, specialist i allmänmedicin/doktorand, Närhälsan Kungshöjd/Sahlgrenska akademin.

Läkemedelsrelaterade inläggningar: Vad betyder detta i den vetenskapliga litteraturen? – Johan Lönnbro, överläkare i internmedicin/med dr, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska akademin

Anmäl medverkan till fysiskt möte med efterföljande måltid på info@goteborgslakaresallskap.se.