Denna webbplats vänder sig till läkare

Att skapa utrymme för berättelsen i vården – hur kan samtalet med patienten uppvärderas?

  • Tid: Onsdag 26 juni kl 14.00–14.45
  • Plats: Almedalen, Visby. Newman/Bildascenen, katolska kyrkans trädgård
I en sjukvård alltmer präglad av det mätbara behöver det meningsskapande patientmötet åter sättas i centrum, för att lyssna till varje unik berättelse. För att tillvarata de existentiella perspektiven behöver kanske klinisk medicin, hälsovetenskaper, humaniora, konst, litteratur och bildning mötas?
Medverkande:
Valle Erling, ordförande Svensk Förening för Narrativ Medicin, specialistläkare Sahlgrenska universitetssjukhuset
Magnus Isacson, specialist allmänmedicin Ekerö vårdcentral, ordförande Svensk förening för allmänmedicin
Moa Sjögren, sjukhuspräst Visby, Svenska kyrkan
Moderator: Paulina Lindgren, utvecklingsansvarig område Kyrka, Studieförbundet Bilda
Arr: Föreningen för Narrativ Medicin, Studieförbundet Bilda