Bad och hälsa från antiken till 1800-talets badepok

Medicinhistoriska föreningen i Göteborg

  • Tid och plats: Tisdagen den 26 april kl 18:30. Lokal: Caroline Wijks sjuksköterskehem, Vasa Kyrkogata 5.

Föredragshållare: Robert Bergquist, MD, PhD, Swiss Tropical and Public Health Institute.

Anmälan till eftersitsen till Birgitta Patriksson senast söndagen den 24 april. Tel: 031-87 10 34, mobil: 0707-50 73 22. medhistbp@gmail.com