Denna webbplats vänder sig till läkare

Bakjourskurs för specialister i internmedicin

Svensk Internmedicinsk Förening (SIM) inbjuder till bakjourskurs för specialister i internmedicin.

2-4 maj 2016, internatform, Rosersberg Slottshotell, Uppland, nära Arlanda.

Årets teman är leversjukdomar, arytmier samt beslutsfattande och medikolegala aspekter på jourarbete.

Det ges möjlighet till diskussioner, träffa kollegor och att diskutera patientfall. 

Anmälan och mer information via www.sim.nu