Denna webbplats vänder sig till läkare

Balintgruppens möjligheter och begränsningar

Studiedag/workshop: Balintgruppens möjligheter och begränsningar

22-23 april Lund-Malmö

Arr: Svensk Förening för Medicinsk Psykologi

Program och anmälan www.sfmp.se